ארכיון מכרזים

Industry 4.0, Smart Mobility מכרז פומבי להפעלה ולניהול תוכניות

מספר מכרז: 01/2021

סוג מכרז: פומבי

תאריך פרסום: 25.1.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב: 1.2.21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 15.2.2021 בשעה 12:00

Games מכרז פומבי להפעלה ולניהול תוכנית

מספר מכרז: 02/2021

סוג מכרז: פומבי

תאריך פרסום: 20.1.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב: 27.1.21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 3.2.2021 בשעה 12:00

מכרז לשכירות נכס שישמש את רוד 2 חדשנות בע"מ בהפעלת התכנית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

מספר מכרז: 01/2020

סוג מכרז: פומבי

תאריך פרסום: 7.1.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב: 13.1.21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 26.1.2021 בשעה 12:00

מכרז פומבי למתן שירותי ניהול בתחום השיווק והפרסום לרוד 2 חדשנות בע"מ

מספר מכרז: 02/2020

סוג מכרז: פומבי

תאריך פרסום: 5.1.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב: 10.1.21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 17.1.2021 בשעה 10:00

ספק יחיד / חוץ

מהות ההתקשרות: ניהול תכנית בתחום האנרגיה, הסביבה והכלכלה המקיימת עבור החברה.

מקור הסמכות: תקנה 3(4) לתקנות העיריות (המכרזים, תשמ”ח-1987.

תקופה ההתקשרות: החל מיום 19.8.2020 עד 19.8.2022

תאריך פרסום: 23.11.2020